ประดิษฐ์ชุดเกราะจากลังกระดาษแบบ IRON MAN!! | Maker Man EP.01

รายการ Maker Man พี่เล็กทำได้ น้องๆก็ทำได้ ชวนทุกคนที่ชอบประดิษฐ์ การใช้เครื่องมือช่าง มาประดิษฐ์เครื่องใช้ ของเล่น ซึ่งสามารถอาจจะต่อยอดเป็นนวัตกรรมในอนาคตได้

ข่าวสารที่่คล้ายกัน