การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) 2566 | Professional Wokshop

การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) 2566 | Professional Wokshop

25-04-2023
การจัดการพิพิธภัณฑ์

Professional Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์

หลักสูตรเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร พัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from Experiences จากการแชร์ประสบการณ์กว่า 30 ปี ของบุคลากรคุณภาพจาก อพวช. ศึกษาดูงาน รวมถึงทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์


ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร

 

หัวข้อภายในหลักสูตร

 • การบริหารจัดการนิทรรศการ
 • การตลาดและประชาสัมพันธ์
 • การจัดการและบริการผู้เข้าชม
 • สร้างเครือข่ายกลุ่มพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

สำหรับ

 • บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
 • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการพิพิธภัณฑ์


หลักสูตร 3 วัน ไปกลับ ไม่ค้างคืน

 • วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566
 • ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาหารสำนักงาน NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด
 • มีที่พักให้บริหารหากต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ค่าลงทะเบียน

 • บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
 • สมาชิก NSM เหลือ 3,240 บาท
 • สำหรับท่านที่ต้องการที่พักเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าที่พัก


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และกำหนดการ คลิก


ลงทะเบียน คลิก
รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น
หมดเขตรับสมัคร 28 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.


การจองห้องพัก (ไม่บังคับ / สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก)
ดูรายละเอียด คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
สํานักบริการผู้เข้าชม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
อีเมล nsm_mkt@nsm.or.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) และ 1496 (บุรวัชร์)

Related