เสวนาเทศกาลวิทยาศาสตร์ 2565 (Symposium on Science Festival 2022) | Online Webinar

เสวนาเทศกาลวิทยาศาสตร์ 2565 (Symposium on Science Festival 2022) | Online Webinar

24-07-2022
Symposium on Science Festival 2022

เสวนาเทศกาลวิทยาศาสตร์กลุ่ม ASEAN Plus Three เกี่ยวกับ SDGs ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ ❝บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชน และวิทยาศาสตร์พลเมือง❞

* เสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

  • วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น.
  • รูปแบบออนไลน์ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • ข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดการ คลิก https://bit.ly/3Pu9pxf
  • ลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/q1joVHEF4UibJWbM8
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1493

 

The ASEAN of Symposium on Science Festival 2022. The sixth symposium of ASEAN plus three on SDGs and science museums and centers: “The role of museums in promoting Civic Science Literacy and Citizen Science”

* As a part of National Science and Technology Fair 2022

Related