"ประยุทธ์" เซ็นตั้ง "นิโรธ" นั่งประธานวิปรัฐบาล

Related