อุปทูตอเมริกาพบ"หญิงหน่อย"ถกปมไทยส่งถุงมือยางใช้แล้วไปขายสหรัฐ

Related