"ธนกร" หนุนฝ่ายค้านเปิดอภิปรายตามม.152ชี้ใช้เวทีสภาฯดีกว่าร่วมม็อบ

Related