การสตัฟฟ์ปู กุ้ง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำจำลองถิ่นอาศัย | Workshop

การสตัฟฟ์ปู กุ้ง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำจำลองถิ่นอาศัย | Workshop

27-04-2022
การสตัฟฟ์ปู กุ้ง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำจำลองถิ่นอาศัย | Workshop

Workshop สำหรับครอบครัว ❝การสตัฟฟ์ปู กุ้ง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำจำลองถิ่นอาศัย❞

  • เรียนรู้ลักษณะสำคัญ การดำรงชีวิต การสตัฟฟ์ปูและกุ้ง
  • ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร

หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง
7-8 พฤษภาคม 2565
ณ อพวช.
คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
(มีบริการห้องพักหากต้องการ)

จำกัดจำนวน 10 ครอบครัวเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 4,250 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 3,825 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร คลิก
สมัคร คลิก
หมดเขตรับสมัคร 29 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม (จช.)
สํานักบริการผู้เข้าชม (สบช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.)

Related