การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง | Workshop

การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง | Workshop

07-04-2023
การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง
FISH TAXIDERMY Workshop of Display

 

เปิดรับสมัคร นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรพิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติวิทยา และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง" (FISH TAXIDERMY Workshop of Display)


เรียนรู้เทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการสตัฟฟ์ สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านงานวิชาการและการจัดแสดง จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง


หลักสูตร 3 วัน
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566
ณ อาคารปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี
พิกัด


ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
สมาชิก NSM 3,240 บาท

* รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น


รายละเอียด และกำหนดการ คลิก


ลงทะเบียน คลิก
* หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2566


หากต้องการที่พักเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) , 1496 (บุรวัชร์) และ 2123 (กิตติศักดิ์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน