วาดวิทย์พินิจพฤกษา | workshop

วาดวิทย์พินิจพฤกษา | workshop

19-04-2023
วาดวิทย์พินิจพฤกษา

วาดวิทย์พินิจพฤกษา
Botanical Illustrations


พบกับนักพฤกษศาสตร์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศ และนักวาดภาพวิทย์มืออาชีพ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ เทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง


วิทยากร

  • คุณวันวิสา ภูไชยศรี
  • ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
  • ดร.พุทธมน ผ่องกาย
  • ดร.ณัฐพล นพพรเจริญกุล


สำหรับ

  • นักศึกษา
  • นักวิจัย
  • นักวาดภาพ
  • ผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ที่เน้นรายละเอียด สัดส่วน ความสมจริง และถูกต้องตามหลักวิชาการ


หลักสูตร 3 วัน
วันที่ 24-26 พฤกษภาคม 2566
ณ อาคารปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา NSM
คลองห้า ปทุมธานี พิกัด
* มีที่พักให้บริหารหากต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 4,000 บาท
สมาชิก NSM ลด 10%
เหลือ 3,600 บาท
* สำหรับท่านที่ต้องการที่พักเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าที่พัก


รายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการ คลิก


สมัครเข้าร่วมการอบรม คลิก
รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน เท่านั้น
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

 

การจองห้องพัก (ไม่บังคับ / สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่เรือนพักนักวิทย์)
ดูรายละเอียดที่ คลิก
สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)
หรืออีเมล nsm_mkt@nsm.or.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
สำนักบริการผู้เข้าชม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) และ 1496 (บุรวัชร์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน