เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

29-11-2021

เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก ใช้หลักการถ่วงสมดุลของน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบค่าน้ำหนักมาตรฐาน

ชื่อชิ้นงาน (Thai) เครื่องชั่ง
ชื่อชิ้นงาน (Eng) Electric Analytical Balance
เลขที่ SM-43-004
ตราสัญลักษณ์ August Sauter
ผู้บริจาค กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Related