ชุดกับดัก ดักเม่น

ชุดกับดัก ดักเม่น

13-12-2021

ชุดกับดัก ดักเม่น

 วัสดุทำด้วยไม้ไผ่ ใช้สำหรับดักจับเม่น วิธีการใช้งาน จะวางด้านปากกว้างครอบรูหรือปิดขวางทางเดินของเม่นไว้โดยจะวางในแนวนอน ยกด้านด้ามหรือเรียกว่าส่วนก้นกับดักขึ้นเล็กน้อย มีการปักหลักยึดกับดักให้แน่นแล้วมัดด้วยเชือกหรือตอกไม้ไผ่ให้แน่น เมื่อเม่นเดินเข้ามาติดกับดัก ขนเม่นที่ตั้งชันจะเสียบติดขัดกับชุดกับดัก ทำให้ขยับถอยหลังไปไหนไม่ได้

 

ชื่อภาษาไทย : ชุดกับดัก ดักเม่น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Porcupine trapping set

รุ่น : -

ขนาด : 33x30x123 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0008

หมวด (Category) :ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type):ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน