สุ่มสาน

สุ่มสาน

13-12-2021

เป็นเครื่องมือจักสานทำจากซี่ไม้ไผ่ รูปร่างคล้ายสุ่มไก่ ปากสุ่มที่อยู่ด้านล่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40-50 ซม. ส่วนด้านบนแคบกว่าเป็นช่องสำหรับเอามือล้วงไปจับปลา วิธีการใช้คือ ใช้จับปลาบริเวณน้ำตื้นที่น้ำท่วมขัง โดยการสุ่มครอบไปเรื่อยๆ  จนกว่าจะได้

 

ชื่อภาษาไทย : สุ่มสาน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

รุ่น :

ขนาด : 48x15x47 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0004

หมวด (Category) :ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type):ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน