ไซ

ไซ

13-12-2021

ไซเป็นเครื่องมือประมงในการจับปลา วัสดุที่ใช้ทำไซคือไม้ไผ่ โดยมีการสานให้มีรูปร่างลักษณะ รูปทรงเป็นแท่งยาวด้านหน้ามีช่องเปิดสำหรับเท ปลาออกโดยมีไม้ไผ่สานหรือกะลามะพร้าวเป็นฝา ทำหน้าที่ เปิดและปิด ตรงกลางไซ เจาะเป็นช่องติดงาแซง 2 อัน หันหน้าไปคนละด้านเพื่อให้ปลาสามารถเข้าได้ทั้ง 2 ด้าน

รูปแบบการใช้งานไซคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ดักปลาในท้องทุ่งนาบึงหนองน้ำในช่วงน้ำลด โดยเลือกทำเลการวางไซที่เหมาะสม เช่นในที่มีน้ำไหลผ่าน ร่องน้ำ

 

ชื่อภาษาไทย : ไซ

ชื่อภาษาอังกฤษ (Sai) Fish Trap

รุ่น : 

ขนาด : 22x135x17 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0003

หมวด (Category) :ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type):ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน