เครื่องวัดสายตา

เครื่องวัดสายตา

13-12-2021

เครื่องวัดสายตาแมนนวล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจลานสายตา (Visual field) เริ่มมีการใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 เครื่องมือดังกล่าวมีการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว โดยเครื่องจะคำนวณความผิดปกติของสายตาจากการหักเหของแสง ค่าสายตาที่ได้จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจวัดสายตาโดยละเอียดในขั้นตอนต่อไป

 

ชื่อภาษาไทย :เครื่องวัดสายตา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Phoroptor

รุ่น : Inami  Tdeyo Japan

ขนาด : 50x45x185 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-42-01-02-0001

หมวด (Category) :วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type): เครื่องมือวัด

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน