เครื่องวัดชื้นอากาศแบบต่อเนื่อง

เครื่องวัดชื้นอากาศแบบต่อเนื่อง

13-12-2021

เครื่องมือวัดความชื้นอากาศแบบต่อเนื่อง ภายในประกอบด้วยเส้นผมหรือขนของสัตว์ โดยอาศัยหลักการยืดและหดตัวของเส้นผมเมื่อได้รับความชื้น ถ้าหากความชื้นมีมากเส้นผมก็จะยืดออก แต่ถ้าความชื้นมีน้อยเส้นผมก็จะหดตัวลง ซึ่งเส้นผมนี้จะถูกนำไปเชื่อมต่อกับแขนปากกา ทำให้สามารถบันทึกค่าความชื้นลงบนกระดาษกราฟที่ติดบนกระบอกหมุน

 

ชื่อภาษาไทย : เครื่องวัดชื้นอากาศแบบต่อเนื่อง

ชื่อภาษาอังกฤษ : hygrograph

รุ่น : Thies

ขนาด : 27 x 29 x 14 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) : : THSM-46-01-02-0003

หมวด (Category) :วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type):เครื่องมือห้องปฏิบัติการและงานวิจัย

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน