ข้องยืน

ข้องยืน

13-12-2021

ข้องยืน มีลักษณะรูปทรงคล้ายโอ่งน้ำ ทำด้วยไม้ไผ่ ลักษณะการสานที่ก้นข้องมักจะสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวข้องมีลักษณะกลมป้อม ป่องตรงกลางค่อยๆ สอบเข้าตรงคอข้อง แล้วบานออกที่ปลายปากข้องคล้ายปากแตร ปลายปากข้องมีฝาเปิด-ปิดทำด้วยผิวไม้ไผ่ สามารถใส่ปลาได้สะดวก ปลาจะกระโดดออกมาไม่ได้เพราะติดส่วนฝาปิดที่เรียกว่างา (งา มีรูปทรงคล้ายกรวย ปลายแหลม  ข้องยืนมักจะสะพายติดตัวในขณะออกหาจับปลา

 

ชื่อภาษาไทย : ข้องยืน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bamboo container for caught fish

รุ่น : -

ขนาด : 20x18x28 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0006

หมวด (Category) : ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type) : ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน