เครื่องฉายภาพยนตร์

เครื่องฉายภาพยนตร์

13-12-2021

เครื่องฉายภาพยนตร์เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับฉายภาพยนตร์ในระบบฟิล์ม เพื่อให้ปรากฏภาพเคลื่อนไหวบนจอฉายภาพ เป็นการใช้แสงส่องผ่านฟิล์มแล้วตกกระทบบนจอฉายภาพด้วยระบบกำเนิดแสง Carbon are lamp ซึ่งเป็นการนำแท่งคาร์บอนต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อสร้างให้เกิดแสงสว่างสีขาวนอล นอกจากนี้ภายในระบบกำเนิดแสงยังมีส่วนปิดครอบ และส่วนสะท้อนแสง ซึ่งทั้งหมดจะทำหน้าที่กำเนิดแสง เพื่อให้ได้แสงสะท้อนจากหลอดไฟให้ผ่านฟิล์มไปยังจอฉายภาพ

 

 

ชื่อภาษาไทย :เครื่องฉายภาพยนตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Portable Sound Projection

รุ่น : TOGIWA Type T-54

ขนาด : 25x39x46 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) :THSM-44-02-01-0001

หมวด (Category) : เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ประเภท (Type):การสื่อสาร

 

Related