การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : แรงและการเคลื่อนที่

การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : แรงและการเคลื่อนที่

13-02-2024
การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : แรงและการเคลื่อนที่

อัปเดต 21 มี.ค. 2567
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานทั้ง 2 ประเภท คลิก


การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : แรงและการเคลื่อนที่


NSM เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21: แรงและการเคลื่อนที่ โดยกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบของเล่นคือเด็กช่วงวัย 8-12 ปี


ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชนที่มีความสนใจในงานออกแบบและผลิตของเล่น ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมปลาย และอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และอายุระหว่าง 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
  • ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้แก่ นิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษาระดับ ปวส. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และบุคคลทั่วไป และมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ปิดรับสมัคร และกำลังศึกษาในสาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสนใจในงานออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักออกแบบผลิตภัณฑ์และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์


เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

  • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบเดี่ยวหรือแบบทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน
  • ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกเพียง 1 ผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดเท่านั้น


รางวัลสำหรับการแข่งขัน
ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

เอกสารโครงการฯ ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน โจทย์ กติกา การให้คะแนน เงื่อนไขการออกแบบ และปฏิทินการแข่งขันทั้งหมด คลิก


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 มีนาคม 2567
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
* โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่าน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศพช.) อพวช.
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1493 (ชนกนันท์) 1496 (บุรวัชร์)

Related