NSM Science Competition 2024

NSM Science Competition 2024

19-12-2023
รวม
In 2024, NSM Thailand invites you to challenge your abilities in science contest activities and to gain experiences and prizes. (Click the picture to read more details.)

 

 • Project contest category.

01

For Junior High School
Open on Nov. 7 to Dec. 15, 2023

PM

For Secondary School and Teacher
Open on Mar. to Jun. 18, 2024

ASPC

For Senior High School

 • Science communication category.

SiT Talks

For Senior High School
Open on Dec.1 2023 to Jan.19, 2024

TSDC

Youth and the general public of all ages.
Open on Dec.4 2023 to Jan.29, 2024

Uniti

For University Students
Open on Mar.1 to Apr. 26, 2024

 • Aviation and Aerospace category

TWRC

For Primary and Secondary School
Open submission in June

TPAC

Youth and the general public of all ages.
Open submission in June

TCR

For Senior High School
Open on Feb.1  to Feb.29, 2024 

 • กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

...

 

 

 • การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (Primary School)
 • การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (Primary and Secondary School)
 • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) Primary School and Junior High School
 • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Primary and Secondary School)
 • การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Secondary School)
 • การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย (Primary School)
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Secondary School)

Related