กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2567

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2567

16-11-2023
กิจกรรมศูนย์ภาคกลาง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

กิจกรรม

วันเปิด-ปิดรับสมัคร

วันแข่งขันรอบชิง

สถานที่จัดงาน

1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 เม.ย. - 14 มิ.ย. 67
 

25 ก.ค. 67
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 เม.ย. - 5 ก.ค.  67
 

18 ก.ค 67
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ.ศูนย์รังสิต

3. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 เม.ย. - 5 ก.ค. 67

 

18 ก.ค 67
 

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           มธ.ศูนย์รังสิต

4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

 

22 เม.ย. - 17-มิ.ย 67
 

 

21 ส.ค 67
 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

      •    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

22 เม.ย. - 17 มิ.ย. 67
 

 

24 ส.ค. 67

      •    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

25 ส.ค. 67

6. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ใช้หัวข้อการประกวดเรื่อง มหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์)

22 เม.ย. - 13 มิ.ย. 67
 

 

11 ก.ค. 67
 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

 สมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ : http://www.scisoc.or.th/sciweek เท่านั้น
 คู่มือการสมัครระบบออนไลน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 

กิจกรรมการแข่งขัน มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้ 


1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(โปรดติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์)
3. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
(โปรดติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์)
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย 

หมายเหตุ : สำหรับรายงานสิ่งประดิษฐ์ให้รวมเป็นไฟล์เดียวกันกับไฟล์ใบสมัคร (ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา) และ Upload เป็น ไฟล์ pdf. ในระบบ Sciweek ให้เรียบร้อย

5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
หัวข้อการประกวดเรื่อง มหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม !!

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1794 (กฤตภาส) หรือ 06 1334 8000 
 
**สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฯ**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5
โทร. 0 2564 4440-59 ต่อ 2020, 2079
 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน