กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

18-04-2023
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

 

ประกาศผลการแข่งขันศูนย์ภาคกลาง 2566!!!

1. ประกาศผลการประกวดวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (คลิกที่นี่)

2. การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)

3. ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา

   ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (คลิกที่นี่)

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย

หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1794 (กฤตภาส)

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

กิจกรรม

วันเปิด-ปิดรับสมัคร

วันแข่งขันรอบชิง

สถานที่จัดงาน

1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

18 เม.ย. – 16 มิ.ย. 66

25 ก.ค. 66!!!!!!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ใช้หัวข้อการประกวด เรื่อง มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์) ระดับประถมปลาย-มัธยมต้น

18 เม.ย. – 15 มิ.ย.  66

13 - 14 ก.ค. 66 (ทั้งม.ต้น และม.ปลาย)

4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา

18 เม.ย. – 10 ก.ค. 66

21 ก.ค. 66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต

5. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

6. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

18 เม.ย. – 19 มิ.ย. 66

14 ส.ค. 66

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

12 ส.ค. 66 ม.ปลาย

13 ส.ค. 66 ม.ต้น

หมายเหตุ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ : http://www.scisoc.or.th/sciweek เท่านั้น!!

คู่มือการสมัครระบบออนไลน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แนบหลักฐานการสมัคร : https://forms.gle/JC2gEcQCaRmtssdK9

หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

กิจกรรมการแข่งขัน มีทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังนี้ (คู่มือกิจกรรม > > คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

***** สำหรับ Home School สามารถสมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/FEgGUSvSCwrGGRbb8

2. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

***** สำหรับ Home School สามารถสมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/FEgGUSvSCwrGGRbb8

3การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ใช้หัวข้อการประกวด เรื่อง มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์) ระดับประถมปลาย-มัธยมต้น
***** สำหรับศูนย์ภาคกลาง ในการสมัครส่งเฉพาะเค้าโครงนำเสนอ (pdf.) ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่ต้องส่งคลิปวิดีโอ

4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา

5. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

6. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

**สำหรับการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ **

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1791 (สุกัญญา)

 

**สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)**

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1794 (กฤตภาส)

 

**สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฯ**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5

โทร. 0 2564 4440-59 ต่อ 2020, 2079 หรือ 08 9000 0950 (กาญจนา)

 

**สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย**

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1745 (ศรีอาภา)

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน