NSM Junior Science Influencers 2024

NSM Junior Science Influencers 2024

02-02-2024
ขยายเวลารับสมัครNSM Junior Science Influencers 2024

ประกาศผลNSM Junior Science Influencers 2024

ประกาศผลรางวัล การประกวดเยาวชนผู้นําเสนอยอดเยี่ยม NSM Junior Science Influencers 2024

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา)


ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ คลิก

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ NSM Junior Science Influencers 2024 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM คลองห้าปทุมธานี

โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโปรดดำเนินการดังนี้

 1. ชำระค่าลงทะเบียน
  โปรดโอนเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก ชื่อบัญชี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-06747-8 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกรุณาลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ https://forms.gle/ffX6Mihys8ZTyVJC6 พร้อมแนบภาพถ่ายหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วในช่องที่กำหนดในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์นี้ ศึกษาวิธีการได้ที่ขั้นตอนการแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน คลิก หากมีโรคประจำตัว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกิจกรรม
 2. รายละเอียดการเดินทาง
  โปรดศึกษาได้ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/visit/travel รายละเอียดที่อยู่ ห้องประชุม IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 พิกัด คลิก

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ NSM
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) หรือ 1491 (ทัศนา)


อัปเดต ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มี.ค. 2567 นี้เท่านั้น!


ได้เวลาฉายแววสู่การเป็น Influencers รุ่นเยาว์ กับ โครงการ NSM Junior Science Influencers 2024 พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่และร่วมงานกับ NSM

เชิญชวนเยาวชน อายุ 10-14 ปี ส่งคลิปเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกการฝึกอบรม ในโครงการ NSM Junior Science Influencers 2024 ให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

 • ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการอบรม
 • พร้อมนำส่งคลิปวิดีโอด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน ภายใต้หัวข้อ "รักษ์โลก เริ่มจากตัวเรา"
 • โดยใช้ภาษาในคลิปเป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 • มีความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที
 • ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 *ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มีนาคม 2567
 • คู่มือการแนบคลิปวิดีโอ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก


คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงาน เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้

 • ทักษะการพูดและการใช้ภาษา (30 คะแนน)
 • บุคลิกภาพ และลีลาท่าทางในการนำเสนอ (30 คะแนน)
 • ภาพรวมในการนำเสนอ (30 คะแนน)
 • ความถูกต้องของเนื้อหา (10 คะแนน)


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการฝึกอบรม

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567
 • ทางหน้าเว็บไซต์นี้ และอีเมลที่ได้ระบุไว้ในการสมัคร


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 50 คน จะได้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2567 (หลักสูตร 2 วันต่อเนื่อง ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 8.30-16.00 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด
 • ผู้ปกครองจะต้องส่งและรอรับบุตรหลาน ณ NSM
 • มีบริการที่พักหากต้องการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) รายละเอียดเรือนพักนักวิทย์ NSM คลิก สอบถามเกี่ยวกับเรือนพักนักวิทย์ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)
 • เยาวชนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตร

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้

 • ลุ้นรางวัล The Best NSM JSI Science Presentation of 2024 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล จำนวน 2 รางวัล
 • ลุ้นรางวัล The Best NSM JSI Short Science Videos of 2024 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • ร่วมงานกับ NSM

 

รายละเอียดโครงการ / ปฏิทินกิจกรรมโครงการ / คู่มือการแนบคลิปวิดีโอ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ / กำหนดการวันฝึกอบรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก และคู่มือการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ NSM
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) หรือ 1496 (บุรวัชร์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน