ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว”

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว”

19-01-2022
ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว”

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว”

โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านการมีส่วนร่วม คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์และรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร. กรรณิการ์ เฉิน เป็นประธานมอบรางวัล

พร้อม Mini talk ในหัวข้อ “หนังสั้นแบบไหนที่สังคมไทยต้องการ” กับ ดร. ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ จากอพวช. คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ จากไทยพีบีเอส และ 2 ผู้กำกับขวัญใจมหาชน คุณเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ และ คุณคมกฤษ ตรีวิมลและทีมที่ได้รางวัล 10 ผลงาน จากผู้เข้าประกวด 95 ผลงาน ได้แก่

 

ประเภท มัธยมศึกษา

-รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม

เรื่อง Sting of sweet ช่วยด้วยผมมีกลิ่น

ทีม Sci-Call

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

1SA       1SF

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เรื่อง Languishing ฝ่าวิกฤติชีวิตเนือย ๆ

ที่ม CM COMBAT

โรงเรียนบุญวัฒนา

2SA      2SF

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

THE RETUTURN TO LIFE คนยางชีวิต

ทีม S.P.T. Entertainment

โรงเรียน สตรีพัทลุง

3SA     3UA

 

-รางวัลชมเชย

เรื่อง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด will

ทีม Mind Bro Team

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

hsa     HSF

 

ประเภท อุดมศึกษา

-รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม

เรื่อง Sleep Walking เมื่อรูมเมทฉันละเมอ

ทีม แสบหลัง SQUAD

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1UA     1UF

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เรื่อง เรื่องของสมพงษ์

ทีม โคตรเฉิ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2UA     2UF

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เรื่อง ติดเล่นเส้นตาย Life Line

ทีม ล่าปลาค่อ

สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

3UA     3UF

 

ประเภท ประชาชน

-รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม

เรื่อง ฤดูยุงชุม Mosquito season

ทีม Futurepast Studio

1PF

 

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เรื่อง SOLY

ทีม IMAGINARY MIND

2PA     2PF

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เรื่อง เกลอ Friends

ทีม หลานยายศรี ครีเอชัน

3PA     3PF

 

ถึงแม้จะเป็นงานมอบรางวัลแบบ New normal แต่ขอบอกเลยว่า สนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียว โดยท่านสามารถรับชมงานประกาศรางวัลย้อนหลังได้ที่นี่เลย

งานประกาศผลรางวัล short science film

 

264229305 6451947844876006 4579794392944602534 n     265189737 6451947978209326 5963106045922695805 n    

 

261659480 6451947438209380 3002432332036829915 n     265546448 6451947484876042 5714367879358428878 n


โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 6 ปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลัง
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึงจัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ
สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นบันใดสำคัญขั้นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมใจกันสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Science around us : ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

ประเภทการรับสมัคร
?1.ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)
• ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น)


?2 ประเภทอุดมศึกษา
• นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (เทียบเท่า)
• อายุไม่เกิน 25 ปี
• ทีมละไม่เกิน 5 คน


?3.ประเภทประชาชนทั่วไป
• ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
• ทีมละไม่เกิน 5 คน


กำหนดระยะเวลา
?มัธยมศึกษา
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
?อุดมศึกษา
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564
?ประชาชนทั่วไป
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารที่่คล้ายกัน