การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2567

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2567

16-11-2023
Poster

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดโครงการการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

ภายใต้หัวข้อ “Global Sustainability: Nations in Action”

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) มาบูรณาการร่วมกันในรูปแบบของละครวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (International Science Drama Competition 2023) ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม


วันที่

การดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

 7 ธ.ค. 66 - 29 ม.ค.67 สมัครเข้าร่วมโครงการ (Applying) Click
ส่งผลงาน (Submission) Click
 23 ก.พ. 67
ประกาศผลรอบคัดเลือก (ประเภทละ 5 ทีม) (Announcement 5 finalists/Category)
Click
18 - 20 มี.ค. 67
อบรมพัฒนาทักษะการแสดง (Aciting training course)

ทีมผ่านเข้ารอบ(สำหรับประเภทประถมศึกษาและบุคคลทั่วไป) กรุณาทำแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2567  

กำหนดการจัดการอบรม คลิก

 

Click

 24 ก.พ.-3 เม.ย. 67
ประเภทภาพยนตร์สั้น ส่งคลิปวิดีโอหลังจากปรับแก้แล้ว (Submission video edited for 5 finalists from the short film category)

ส่งคลิปได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2567 โดยจะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

Click
27 - 28 เม.ย. 67
รอบชิงชนะเลิศ (Final round)
Click
เข้ากลุ่ม Facebook "Thailand Science Drama Competition” คลิก!!

 

Click! ทำความรู้จัก Thailand Science Drama Competition 2024 (Get to know Thailand Science Drama Competition 2024)

Click! รับชมคลิปวิดีโอประมวลภาพการแข่งขันปี 2566 (Compilation Video 2023)

วิดีโอการประกวดปี 2023 (รับชมผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติได้ที่นี่)


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

>>> รายละเอียดการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ปี 2567 (Click)

>>> Thailand Science Drama 2024 (Click)

>>> กติกาการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ปี 2567 (Click)

>>> Competition Rules Science Drama 2024 (Click)

>>> หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ปี 2567 (Click)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1745 (อภิชญา), 1793 (อสมาภรณ์/พิงค์พะเยา)
หรือ 061 334 8000  (สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน