การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "Producing Green, Consuming Clean”

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "Producing Green, Consuming Clean”

19-01-2022
Science Drama ขยายเวลารับสมัคร

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566

ภายใต้หัวข้อ “Producing Green, Consuming Clean”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดโครงการการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Producing Green, Consuming Clean” 
 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) มาบูรณาการร่วมกันในรูปแบบของละครวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (International Science Drama Competition 2023) ในเดือนกันยายน 2566


วันที่

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

1 ก.พ. – 5 พ.ค. 66

เปิดรับสมัคร

ดำเนินการเสร็จสิ้น

28 มี.ค. – 8 พ.ค. 66

ส่งวิดีโอการแสดงและบทละครฉบับสมบูรณ์

ดำเนินการเสร็จสิ้น

19 พ.ค. 66

ประกาศทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 5 ทีม

ผลการตัดสิน คลิก

31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66

อบรมพัฒนาทักษะการแสดง

ทีมที่ผ่านเข้ารอบกรุณาทำแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการแสดงละคร โครงการประกวดละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2566 คลิก ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

กำหนดการอบรม คลิก (อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/05/66)

22 พ.ค. – 16 มิ.ย. 66

ประเภทภาพยนตร์สั้น ส่งคลิปวิดีโอหลังจากปรับแก้แล้ว

ทีมภาพยนตร์สั้นที่ผ่านเข้ารอบส่งคลิปวิดีโอ คลิก

25 – 26 มิ.ย. 66

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
"Thailand Science Drama Competition” คลิก!!

ประเภทประถมศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวด ณ โรงละครแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ คลิก

ประเภทภาพยนตร์สั้น ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เข้ากลุ่ม Facebook "Thailand Science Drama Competition” คลิก!!


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

>>> รายละเอียดการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ปี 2566 (Click)

>>> Thailand Science Drama 2023 (Click)

>>> กติกาการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ปี 2566 (Click)

>>> Competition Rules Science Drama 2023 (Click)

 >>> หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ปี 2566 (Click)

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

โทร. 02 577 9999 ต่อ 1745 (อภิชญา), 1793 (อสมาภรณ์) 

หรือ 061 334 8000, 099 930 5557 (จันทร์ – ศุกร์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน