"THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2024"

"THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2024"

19-01-2022
Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024

การแข่งขัน Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

Download เอกสารการสมัคร คลิกที่นี่!!

  • กติกา

  • แบบฟอร์มใบสมัคร

  • หนังสือเชิญ

  • โครงการ
  • open rocket

 

>>> ส่งใบสมัคร <<<

>>> ประกาศผลรอบคัดเลือก <<<

 


Online Course Syllabus Thailand CANSAT-ROCKET Competition

CANSAT ROCKET

EP.0 Intro to CANSAT

- คำนำ จากผู้บริหาร ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
EP.1 Electronic for CANSAT EP.1 ความเป็นมาของจรวด / ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจรวด
-   อิเล็กโทรนิคเบื้องต้นของ Microcontroller Modules -  สมการ การเคลื่อนที่ของจรวด
-   วงจรแบ่งศักษย์ -  การคำนวณ aerodynamics force และ moment
-   ออกแบบและสร้าง sensors  -  การออกแบบจรวดให้มีเสถียรภาพ
-   เกี่ยวกับการออกแบบภารกิจ -  การหาจุด center of pressure (CP)
  -  การแก้สมการการเคลื่อนที่จรวดด้วย Euler Integration
EP.2 Components and Programing for CANSAT EP.2 ระบบขับเคลื่อนจรวด
-  เหตุผลของการใช้ microcontroller และคุณสมบัติที่จำเป็น -  ชนิดของระบบขับเคลื่อน
-  อุปกรณ์ต่อพ่วง การอ่านสเปค และการตั้งศูนย์ -  จรวดเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงน้ำตาล
-  การใช้ arduino IDE -  อันตรายและความปลอดภัย
-  จากแนวคิดสู่โค๊ด การควบคุมประโยคคำสั่ง -  การสาธิตผสมดินน้ำตาล
-  การจัดการข้อมูล การจัดรูปแบบและการนำเสนอ part1  
-  การจัดการข้อมูล การจัดรูปแบบและการนำเสนอ part2  
-  การจัดการพลังงาน  
-  การหาข้อผิดพลาด part 1

 

-  การหาข้อผิดพลาด part 2  
EP.3 DATA Communication EP.3 การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการออกแบบจรวด
-  ทฤษฎีสายอากาศเบื้องต้น -  ออกแบบจรวด
-  การคำนวณ Link budget ของดาวเทียมและสถานีฐาน -  ออกแบบ motor
-  อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารดาวเทียมขนาดเล็ก nanosatellite -  adaptor
EP.4 Concerning the Measurement EP.4 แนะนำการใช้อุปกรณ์และการสร้างจรวดประดิษฐ์
-   การวัดและความสำคัญของการวัด -  ทำหัวจรวดและลำตัว
-   จากภารกิจสู่การเลือกใช้และการออกแบบเซนเซอร์ - การทำฟิน
-   การอ่านข้อมูลจำเพาะ (Specification/Datasheet) ของเซนเซอร์ - การทำ parachute
-   การทดสอบและสอบเทียบเซนเซอร์อย่างง่าย - การทำกระบอกสูบ
-   ตัวอย่างการใช้งานเซนเซอร์จากการแข่งขันที่ผ่านมา และเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต - การทำ swing test
EP.5 System Integration EP.5 ระบบปล่อย CANSAT   (Load deployment system)
-   What is system integration  
-   Introduction to system engineering  
-   spacecraft integration and testing  
-   example of CANSAT system integration  
EP.6 Structure for CANSAT  
-  โครงสร้างที่เหมาะกับภารกิจ CANSAT-ROCKET  
-  การสั่นสะเทือน  
-  ผลของความเร่งที่มีต่อโครงสร้าง  

Project Management

-    ทำไมต้องมีการจัดการ
-    การแบบงาน
-    การติดตามผล

Science Communication

-    การสื่อสาร
-    จุดประสงค์
-    ผู้รับสาร
-    การเล่าเรื่อง

On Writing the Manual

-    องค์ประกอบของ manual ที่ดี
 
ร่มชูชีพ
การหาข้อผิดพลาดในระบบ
Creative aircraft

- ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสื่อสาร Part 1

- ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสื่อสาร Part 2

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 

E-mail : futureskills.nsm@gmail.com

Facebook :  CanSat Thailand 

โทรศัพท์ : 02-577-9999 ต่อ 1792

ข่าวสารที่่คล้ายกัน