โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

19-01-2022
""

 

สิ้นสุดการรอคอย! ผลการตัดสินเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นของใครบ้าง ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนด้วยกัน

 

ผลการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ประจำปี ๒๕๖๕

๑. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ รุ่นเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง โอบกอดคุณไว้ในทรงจำอันอวลหอม โดย โอบจันทร์ (นามปากกา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ภรรยา โดย นางสาวอินท์นรี มิ่งขวัญ

          ผลงานเรื่อง เมมโมรี่ โดย นางสาวปัณณธร มุลตองคะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง HUMAN LAB โดย ดิตถ์จรัส (นามปากกา)    

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

         ผลงานเรื่อง ไม่จำเป็น โดย นางสาวฐิติอาภา ขำคม

         ผลงานเรื่อง พรมแดนสุดท้าย โดย นายเดชดนัย จันทร์เรือง

 

๒. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง นักเขียนปริศนา กับปลาบินล่องหน โดย นายยศวุฒิ เอียดสังข์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ดัชนีควรตาย โดย นายไพรัตน์ ยิ้มวิลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงานเรื่อง  วิทยาศาสตร์ของคำทำนาย โดย นายรณวัฒน์ จันทร์จารุวงศ์

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

ผลงานเรื่อง National Selection : ทฤษฎีไม่มีจริง โดย รตี รติธรณ (นามปากกา)

ผลงานเรื่อง สองผู้ยิ่งใหญ่ โดย กนกศักดิ์ เรือนทอง

 

๓. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ใครบางคนถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง โดย รตี รติธรณ (นามปากกา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ทาสทิพย์ โดย  กัณฑกร (นามปากกา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงานเรื่อง ครอบครัวสมบูรณ์แบบหอมเหมือนดอกการ์ดิเนีย โดย นายศิริวัฒน์ มะลิแย้ม

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

ผลงานเรื่อง ชินโกสึกิ ช่องว่างของ 25 ปี โดย นายศรัณย์ พ.จานุพิบูล

ผลงานเรื่อง Noah plus โดย อินทร อรพัน (นามปากกา)

 


จัดโดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่

  1. การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (วันที่ 12-13 มีนาคม 2565)
  2. การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

click2565 01

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง ด้วย การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี (รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ทาง www.nsm.or.th

 

 

สมัครอบรมออนไลน์ << คลิก

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม
QR workshop application form

หรือ
ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและกติกาการอบรม

 

click2565 02

 

 โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์  ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ประเภทการประกวด
1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ
    1.1 รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    1.2. รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)


2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ของผู้ส่งผลงาน)

ส่งงานเขียนเรื่องสั้นแนวแนววิทยาศาสตร์ของคุณ ความยาว 5 – 8 หน้ากระดาษ  A4 ด้วย Font Angsana New ขนาด 16 Point มาตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายใน วันที่ 17 เมษายน 2565

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทาง www.nsm.or.th

 

ดาวน์โหลด >> กติกาการประกวด

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน