SiT Talks: Science inspired by Teen 2023

SiT Talks: Science inspired by Teen 2023

19-01-2022
SiT Talks 2023

อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการ

“SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สาม ด้วยผลตอบรับอย่างดีในปีที่ผ่านมาจากผลงานของน้อง ๆ เยาวชนมากกว่า 200 ผลงาน ในปีนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ จึงกำหนดให้เยาวชนนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจภายในเวลา 3 นาที เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์อันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

“เล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที”

นำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายในเวลา 3 นาที เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองชอบหรือสนใจที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

 

กติกาการรับสมัคร

  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุ 15 – 18ปี)

  • จัดทำคลิปวีดีโอ เล่าเรื่องราวหรือประเด็นวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชอบหรือสนใจเพียง 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่ต่ำกว่า 2 นาที 30 วินาที

  • สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น 

  • สามารถใช้อุปกรณ์เสริม (props) ในการช่วยนำเสนอได้

  • คลิปวิดีโอต้องเป็นการบันทึกอย่างต่อเนื่องและใช้มุมกล้องเดียวโดยถ่ายจากด้านหน้า ไม่มีการตัดต่อ, ใส่เสียง, ภาพประกอบ, อะนิเมชั่น หรือ visual effect ต่าง ๆ เพิ่มเติม

  • ลงทะเบียนตามลิงก์รับสมัคร (เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. จนถึง 19 มี.ค. 2566) พร้อมอัปโหลดผลงานคลิปวีดิโอ ผ่านทางเว็บไซต์ อพวช. 
    จำกัด 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ภูมิภาค เท่านั้น (ภูมิภาคใดก็ได้)


ดาวน์โหลดเอกสาร : 

1.รายละเอียดโครงการ  2.กำหนดการ  3.กติกาการตัดสิน 


 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกและรางวัลชมเชย SiT Talks 2023

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล SiT Talks 2023 รอบชิงชนะเลิศ

 

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน SiT Talks 2023

 


Course Online:  เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที (คลิก)


สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook: SiT Talks 

หรือทาง 0-2577-9999 ต่อ 1745,1793 ติดต่อ นพชัย, พิงค์พะเยา

Follow Us: Facebook: SiT Talks

ข่าวสารที่่คล้ายกัน