NSM Junior Science Influencers 2023

NSM Junior Science Influencers 2023

17-01-2023
NSM Junior Science Influencers 2023

ประกาศผลรางวัล การประกวดเยาวชนผู้นําเสนอยอดเยี่ยม NSM Junior Science Influencers 2023

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม NSM Junior Science Influencers 2023

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในช่องทางอีเมล ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการคัดเลือกสุดยอด NSM Junior Science Influencers 2023 และลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยจะต้องทำการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 5,000 บาท และโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา)


ได้เวลาฉายแววสู่การเป็น Influencers รุ่นเยาว์ กับการ... "เล่าเรื่องวิทย์พิชิตเป้าหมาย"


เชิญชวนคุณน้อง ๆ หนู ๆ ส่งคลิปเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกการฝึกอบรม ในโครงการ NSM Junior Science Influencers 2023 ให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ


ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพียงส่งคลิปถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566


คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้ 

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (อายุไม่เกิน 12 ปี ณ วันที่อบรม)
  อบรมวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566
  รับจำนวน 30 คน
   
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (อายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันที่อบรม)
  อบรมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566
  รับจำนวน 30 คน


เกณฑ์การคัดเลือก

 • ทักษะการพูดและการใช้ภาษา (35 คะแนน)
 • บุคลิกภาพ และลีลาท่าทางในการนำเสนอ (35 คะแนน)
 • ภาพรวมในการนำเสนอ (30 คะแนน)


กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการฝึกอบรม ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางอีเมล

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการคัดเลือกสุดยอด NSM Junior Science Influencers 2023 และลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยจะต้องทำการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 5,000 บาท และโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น


รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และคู่มือการอัปโหลดคลิปวิดีโอ คลิก


สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการอบรม


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน