การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

19-01-2022
2023_รับสมัครโครงงานธรรมชาติ

โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา สำรวจ การรวบรวมข้อมูล หรือประเด็นปัญหาด้านธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี หรือการนำเสนอหลักการแนวคิดใหม่ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอด หรือการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์โครงงาน และให้เกิดความเข้าใจตลอดจนเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราทุกคน

 

อพวช. ร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนเยาวชนระดับ ม.ต้น (ม.1-3) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ” เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของธัญพืชอันเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรทซึ่งเป็นพลังงานชีวิตที่สำคัญของมนุษย์ทั่วโลก อีกทั้งมนุษย์ยังใช้ส่วนต่าง ๆ ของธัญพืชโดยเฉพาะลำต้นและใบเพื่อเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงหลายชนิดซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากธัญพืชนอกเหนือจากการใช้เป็นอาหาร แล้วการนำส่วนของลำต้นธัญพืชมาใช้ประโยชน์เริ่มมีมากขึ้นทั้งในด้านสมุนไพร ปลูกประดับ ทำส่วนประกอบเครื่องดนตรี หรือนำมาเป็นวัตถุดิบทำเยื่อเพื่อทำกระดาษและเป็นส่วนประกอบกับวัสดุอื่นในการก่อสร้าง หรือทำเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการนำมาเป็นใช้เป็นพลังงานชีวมวลเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อไปในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.    นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.ต้น (ม.1-3) หรือเทียบเท่า

2.   จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 2 คน/โครงงาน

3.   ครูที่ปรึกษา 1 คน/โครงงาน

 

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

วัน/เดือน/ปี

ระยะเวลารับสมัคร

10 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566

หมดเขตส่งข้อเสนอโครงงานฯ

17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลรอบคัดเลือก

27 กุมภาพันธ์ 2566

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ อพวช.

24-26 เมษายน 2566

 

>>สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิกที่นี่<<

>>ส่งข้อเสนอโครงงานคลิกที่นี่<<

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต 

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0 2577 9999 ต่อ 1791, 1793 (คุณธีระพล) หรือ 1745 (คุณปริตต์)

มือถือ 06 1334 8000 (ในเวลาราชการ 09.00-17.00 น.)

อีเมล scienceprojectnsmth@gmail.com

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน