โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

13-02-2023
ประกาศผล

 

ประกาศผลการตัดสินเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นของใครบ้าง คลิกที่ลิงก์ได้เลย

  

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนด้วยกัน

 

ผลการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ประจำปี ๒๕๖๖

 

๑. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ รุ่นเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง The Granter สร้างโลกฝันดังปรารถนา โดย จิติอาภา ขำคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง THAIVILISED 2123 โดย กชกร ศรีสุข

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง พิพิธภัณฑ์อนันตา โดย พงศภัค พวงจันทร์

 

๒. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ศุภลักษณ์ โดย ประเสริฐศักดิ์ ปัดมะริด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง หนูติดจั่น โดย นวลาภ ธีรธนาธร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง  IDS : Identity Discontinuity Syndrome โดย กมล พิมพ์อ่ำ

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

          ผลงานเรื่อง ปริศนาชั่วนิรันดร์ โดย กนก ณจันทร์ (นามปากกา)

          ผลงานเรื่อง บทสัมภาษณ์สำหรับเช้าวันจันทร์ โดย อินท์นรี มิ่งขวัญ

          ผลงานเรื่อง Love Android โดย ธีรินทร ภู่กาญจน์

 

๓. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ภาพวาดของไอรา โดย เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง Empath โดย  ปาณปวีร์ (นามปากกา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง เด็กไม่พิเศษในระบบนิเวศของมนุษย์ไม่ธรรมดา โดย ศิริ มะลิแย้ม (นามปากกา)

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

          ผลงานเรื่อง กลางทะเลเวิ้งว้างสีน้ำเงินดำ โดย ไพรัตน์ ยิ้มวิลัย

          ผลงานเรื่อง โรคซึมเศร้าของเหล่า A.I. โดย วินาที สุวรรณเวโช (นามปากกา)

 


 

 

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าร่วม Onsite และเดินทางโดยรถรับ-ส่ง อพวช.
รถตู้จะจอดรอบริเวณ ลานจอดรถหลังบิ๊กซี (ฟิวเจอร์พาร์ค)
รถคันแรก ออกเดินทาง 7.30 น. คันสุดท้ายออกเดิน 8.00 น.
เบอร์ติดต่อ คุณซุป 084-0141463 คุณเอก 081-0223270 คุณปุ๊ก 064-6639152

 

“โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ประจำปี 2566” จัดโดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด 


ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1.    การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (วันที่ 18-19 มีนาคม 2566)
2.    การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 


ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 กิจกรรมตามเกณฑ์การรับสมัคร

training banner   contest banner

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง ด้วย การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 จ.ปทุมธานี (รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
วันที่ 1 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันที่ 8 มีนาคม 2566
ทาง www.nsm.or.th

สมัครอบรมออนไลน์ << คลิก

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม
qr workshop registration

 

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์  ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” 

ประเภทการประกวด
1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ
    1.1 รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    1.2. รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ของผู้ส่งผลงาน)

ส่งงานเขียนเรื่องสั้นแนวแนววิทยาศาสตร์ของคุณ ความยาว 5 – 8 หน้ากระดาษ  A4 ด้วย Font Angsana New ขนาด 16 Point มาตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2566

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
ทาง www.nsm.or.th

ดาวน์โหลด >>  

 

ดาวน์โหลด >>  

 
   
   

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน