NSM Science Competition 2024

NSM Science Competition 2024

21-11-2023
รวมม
NSM Thailand เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมท้าทายความสามารถกับกิจกรรมการประกวดด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2024 พร้อมรับประสบการณ์และรางวัลมากมาย (คลิกรูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 • กลุ่มการประกวดโครงงาน (คลิกรูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

01

สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดรับสมัคร 7 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2566

PM

สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เปิดรับสมัคร มี.ค. - 18 มิ.ย. 2567

ASPC

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • กลุ่มการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (คลิกรูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

SiT Talks

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2566 - 19 ม.ค. 2567

TSDC

สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทุกช่วงอายุ
เปิดรับสมัคร 4 ธ.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2567

Uniti

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. - 26 เม.ย. 2567

 • กลุ่มการบินและอวกาศ (คลิกรูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

TWRC

สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เปิดรับสมัครเดือน มิ.ย. 2567

TPAC

สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทุกช่วงอายุ
เปิดรับสมัครเดือน มิ.ย. 2567

TCR

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร 1 ก.พ. - 29 ก.พ. 2567 

 • กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง (คลิกรูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

...

 

 

 • การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
 • การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมปลาย-มัธยมต้น
 • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา)
 • การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
 • การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา)
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
   

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน