ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Discovering local biodiversity” [ขยายเวลารับสมัครโครงการถึง 17 ธันวาคม 2566 นี้]

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Discovering local biodiversity” [ขยายเวลารับสมัครโครงการถึง 17 ธันวาคม 2566 นี้]

03-11-2023
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Discovering local biodiversity”

เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตและตั้งคำถามจากสิ่งที่อยู่รอบตัว นำไปสู่กระบวนการหาคำตอบด้วยตนเองผ่านการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวด้วยตนเอง ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับบทเรียนและชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ของตน ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่ได้จะเป็นฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ของตน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงานวิจัยเชิงอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นในอนาคตต่อไป สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

Poster กำหนดการโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน วันที่
เปิดรับข้อเสนอโครงงาน 7 พฤศจิกายน 2566
หมดเขตส่งข้อเสนอโครงงาน 15 ธันวาคม 2566
ประกาศผลรอบคัดเลือก 28 ธันวาคม 2566
ส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ 3 มีนาคม 2567
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ อพวช. 13 มีนาคม 2567

[ลงทะเบียนสมัคร] สามารถกรอกใบสมัครผ่าน Google form คลิกที่นี่!!

[ประกาศรายชื่อทีมสมัคร] ประกาศรายชื่อผลงานการสมัครร่วมประกวดในรอบคัดเลือก คลิกที่นี่!!

[ประกาศผลรอบคัดเลือก] ประกาศผลรอบคัดเลือก 40 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ คลิกที่นี่!!

[หนังสือเชิญรอบชิงชนะเลิศ] หนังสือเชิญเยาวชนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567

[คู่มือ] รายละเอียดการประกวดรอบชิงชนะเลิศวันที่ 13 มีนาคม 2567 คลิกที่นี่!! 

[เกียรติบัตร]
- ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรอบคัดเลือก (นักเรียน) คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรอบคัดเลือก (คุณครู) คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรอบชิงชนะเลิศ คลิกที่นี่!!

[ข่าวสาร] ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. เอกสารโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1745(ปริตต์) หรือ 1792 (พุทธรักษ์)  
มือถือ 06 1334 8000 อีเมล scienceprojectnsmth@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน