วันผึ้งโลก

วันผึ้งโลก

แบนเนอร์ประกวดภาพผึ้ง

ประกวดภาพถ่ายผึ้ง ในวันผึ้งโลก ในหัวข้อ Happy World Bee day

เงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด
1.    ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดส่งภาพถ่ายผึ้งหรือมีความเกี่ยวข้องกับผึ้ง โดยไฟล์ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล กล้องจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโดรน (drone) มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 1,200 pixels โดยส่งในรูปแบบนามสกุลไฟล์ .JPEG และต้องมี คำบรรยายของแต่ละภาพมีความยาวระหว่าง 150-700 ตัวอักษร (character) ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยคำบรรยายควรมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเชื่อมโยงสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล 

30-04-2024