th th
en

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน


เรื่องราววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราและการดูแลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ ประวัติและพัฒนาการด้านคมนาคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

 

ร่างกายและสุขภาพ 
ทำความรู้จักกับร่างกายของเราและการดูแลรักษาสุขภาพ ตั้งแต่เซลล์ไปจนถึงอวัยวะและการทำงานระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี
การคมนาคมขนส่ง 
ตามรอยวิวัฒนาการในการประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานและลดมลภาวะในอากาศ
คุณภาพชีวิต 
เรียนรู้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น พร้อมสะท้อนภาพ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ 
1Z0A5101 re
 
SCIF5004lowres
แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์
ค้นหาว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายมนุษย์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และทำหน้าที่อย่างไร
แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน
สนุกกับการสวมบทบาทผู้ควบคุมการบิน และผู้โดยสาร ภายในแบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน พร้อมเรียนรู้วิวัฒนาการของการบิน
หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 
แบบจำลองเชิงนามธรรมแสดงให้เห็นความสำคัญของการแยกขยะเพื่อหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และเรียนรู้วิธีง่าย ๆ เพื่อช่วยลดขยะ

 

ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

รู้จักกับประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของหุ่นยนต์ ตั้งแต่ก่อนคริสตกาลจนถึงปัจจุบัน เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี Flip Dot เรียนรู้หลักการทำงานของหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับร่างกายของคนเราผ่านชิ้นงานปฏิสัมพันธ์   

นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

พิศวงไปกับความสามารถและประโยชน์อันน่าทึ่งของอนุภาคนาโนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในแทบทุกเรื่อง รวมถึงเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี และการเลือกผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี

                                                                                                                                                                                                                                                          
SCIF5021lowres SCIF5013lowres  

หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

“ มาพิสูจน์ว่าหุ่นยนต์ที่สามารถแสดงสีหน้า และท่าทางตามคำสั่ง จะตอบโต้อะไรกับเราได้บ้าง"

แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

 “แสดงโครงสร้างที่ประกอบขึ้นจากธาตุคาร์บอน 60 อะตอม (C60) เชื่อมต่อกันคล้ายลูกบอล และจะทำให้เราเข้าใจในความหมายของนาโนได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ผังพื้นที่นิทรรศการชั้นที่ 5


5

 

นิทรรศการชั้นที่ 1

นิทรรศการชั้นที่ 2

นิทรรศการชั้นที่ 3

นิทรรศการชั้นที่ 4

นิทรรศการชั้นที่ 6

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร