th th
en

27/06/60 - นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (คนที่ 1 ซ้ายมือ)  นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (คนที่ 2 จากขวามือ) และ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (คนที่ 2 จากขวามือ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานและให้การสนับสนุน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี

IMG9143800x533
IMG9131800x533
IMG9075800x533-1
IMG9120800x533
IMG9055800x534
IMG9061800x533
IMG9046800x533
IMG9051800x533
IMG9037800533
IMG9041800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร