th th
en

IMG 1264 800x533

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0” (Spy Kids) หวังสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสวมบทบาทเป็นสายลับ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการรหัส ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

IMG 1219 800x533

 

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “นิทรรศการ ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0 (Spy Kids) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายลับ ผ่านการสวมบทบาทเป็นสายลับ จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเยาวชนจะได้เข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยุคดิจิทัลต่อไป” 

IMG 1248 800x533

            นิทรรศการดังกล่าว แบ่งเป็น 3 โซนคือ 1.) โซนฝึกทักษะการเป็นสายลับ ผู้เล่นจะได้ประสบการณ์ในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่สายลับต้องมี อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ปลดล็อคด้วยการผสมแสงสี ปลดล็อคด้วยรหัสเสียง สืบจากขยะ ปลอมตัว และถอดรหัสด้วยสี 2.) โซนเทคโนโลยีเกี่ยวกับสายลับ การนำเสนออุปกรณ์ต่าง ๆ ของสายลับ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการและภารกิจที่ต่างกัน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์สำหรับสายลับ ชิ้นงานสายลับออนไลน์ ชิ้นงานขดลวดทดสอบสายลับ 3.) โซนเริ่มปฏิบัติภารกิจสายลับ การจำลองภารกิจการปฏิบัติงานของสายลับ ฝึกทักษะต่าง ๆ จากการจำลองเหตุการณ์และสถานที่ เพื่อให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กระจกสอบสวน ชิ้นงาน การหลบ หลีก หนี และถ่ายบัตรประจำตัวสายลับ

IMG 1235 800x533

            ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0” (Spy Kids) สามารถไปชมกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทุกวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 577 9999 หรือ www.nsm.or.th Facebook : NSMthailand

IMG1264800x533
IMG1248800x533
IMG1261800x533
IMG1259800x533
IMG1252800x533
IMG1219800x533
IMG1228800x533
IMG1251800x533
IMG1254800x533
IMG1246800x533
IMG1242800x533
IMG1235800x533
IMG1233800x533
IMG1232800x533
IMG1264800x533 IMG1248800x533 IMG1261800x533 IMG1259800x533 IMG1252800x533 IMG1219800x533 IMG1228800x533 IMG1251800x533 IMG1254800x533 IMG1246800x533 IMG1242800x533 IMG1235800x533 IMG1233800x533 IMG1232800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร