th th
en

299A0704

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนที่ห้าด้านขวามือ) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับเยาวชนจากโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 จำนวน 320 คน ในพิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจากโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยการสืบค้นหาข้อมูลและสามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร