th th
en

299A7352 800x533

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หวังขยายโอกาสการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของนักประดิษฐ์ มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – พ.ค. 63 ณ Science Learning Space (SLS)  คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

299A7311 800x533

            ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive   ที่ทันสมัย ในนามของ อพวช. รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ความสนใจนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” และทราบมาว่านิทรรศการฯ นี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของ คณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีแนวทางการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า STEM Education อีกด้วย ทั้งนี้ อพวช. ยินดีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการฯ และขอชื่นชมคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการได้เห็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ”

299A7242 800x533

            ภายในนิทรรศการฯ ทุกท่านจะได้สัมผัสชีวิตและผลงานอันน่าทึ่งของ นิโคลา เทสลา นักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค ตื่นตาไปกับผลงานที่สร้างคุณูปการอย่างคณานับต่อโลกใบนี้ พบกับ ขดลวดเทสลา ที่สามารถสร้างไฟฟ้าแรงสูงกว่าหมื่นโวลต์ พร้อมทั้งผลงานแนวคิดสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ยังรอคอยการต่อยอดเรื่องราวของอัจฉริยะผู้นี้ หากใครได้มาเที่ยวชมอาจปลุกวิญญาณ นักประดิษฐ์ เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมชนิดใหม่ที่โลกของเรากำลังมองหาอยู่ก็เป็นได้

299A7354 800x533

            สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” สามารถไปชมกันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Science Learning Space (SLS) คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ – พ.ค. 63 เวลา 08.30 – 18.00 น. เปิดบริการทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

299A7464800x533
299A7228800x533
299A7211800x533
299A7242800x533
299A7352800x533
299A7354800x533
299A7212800x533
299A7368800x533
299A7311800x533
299A7283800x533
299A7484800x533
299A7311800x533
299A7417800x533
299A7283800x533
299A7406800x533
299A7399800x533
299A7378800x533
299A7240800x533
299A7217800x533
299A7215800x533
299A7214800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร