th th
en

AD 20

ปิดเทอมสร้างสรรค์ไปกับ อพวช. ชวนมาสนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมค่าย One Day Camp ที่เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับน้องๆที่มีใจรักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยากทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ One Day Camp พร้อมจะสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สู่สังคม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพตัวเองในอนาคต โดย อพวช. มีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

A795A242 129E 4120 85B7 C0ED14860616

หมายเหตุ ***แจ้งปิดรับสมัครค่าย เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน*** ดังนี้

- มาเรียน แมลง

- สนุกคิด...นักประดิษฐ์น้อย (รอบวันที่ 25 มีนาคม2563)

- สนุกคิด...นักประดิษฐ์น้อย (รอบวันที่ 26 มีนาคม2563)

- ภารกิจพิชิตดวงจันทร์

- Aquatic Affairs

- Coding ภารกิจของเด็กช่างคิด

- ถอดปลั๊กแล้วทัก CODE


ห้ามพลาด! สมัครด่วนรับสมัครจำนวนจำกัด...ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด(ด้านล่าง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123, 2124

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร