th th
en

12521089127274

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จับมือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา สร้างสรรค์แรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็ม หวังจุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพในสายสะเต็มของเยาวชน ที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต

1

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า“อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในพื้นที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และนอกสถานที่ โดยครั้งนี้เราได้นำ นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์”      มาจัดแสดงโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในการเปิดพื้นที่จัดนิทรรศการชุดนี้ขึ้น ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครสำหรับเยาวชนได้มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ ยังถือโอกาสนี้ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีอีกด้วย

12521088890593

12521089735585

นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” นำเสนอเกี่ยวกับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เป็นอาชีพที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ที่จะพาไปเรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็ม ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตของประเทศ  ได้แก่  1.วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 4. นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 5. นักคิดค้นวัคซีน 6. วิศวกรชีวการแพทย์ 7. นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ 8. นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 9. นักวิทยาศาสตร์อาหาร 10. เกษตรกรยุคใหม่ โดยนิทรรศการชุดนี้เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม สนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง โดยมุ่งหวังว่าเมื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมของนิทรรศการชุดนี้แล้วจะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น พร้อมปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม และเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชน”

0

คุณพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มีแนวคิดในการใช้พื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวและเยาวชน เพื่อเติมเต็มให้เป็นศูนย์การค้าที่มีไลฟ์สไตล์ครบถ้วนในทุกด้าน โดยเราได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด จึงได้เกิดร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดนิทรรศการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาร่วมงาน

12521089917119

นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่ไว้กว่า 1,100 ตร.ม. ในบริเวณชั้น 5 สำหรับโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในใจกลางเมืองย่านรัชดาในช่วงปลายปี 2563 เพื่อรองรับเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกด้วย”

12521088490934

นายสุวรงค์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” จัดแสดงทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563 โดยหวังว่านิทรรศการชุดนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน”

12521089626391
03
12521090010821
02

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร