th th
en


299A1124 1600x922
28 ส.ค. 2563 / นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED , นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะ 2 ส่งเสริมนโยบาย “สะเต็มศึกษา” ให้แก่เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 หวังสร้างต้นแบบแนวปฏิบัติที่ผลักดันเข้าสู่ระดับนโยบายแก้ปัญหาประเทศระยะยาว ก่อนต่อยอดใช้เป็นโมเดลการศึกษาอาเซียนต่อไป

299A12571600x1067
299A12301600x1067
299A11861600x1067
299A10291600x950
299A10711600x793
299A10681600x779

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร