th th
en

12592253973826

30 ส.ค. 63 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเจ้าหน้าที่ อพ. เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี พร้อมเจรจาความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสวนป่า ของ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. โดยมีคุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และนางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในการทำงานในหลาย ๆ ด้าน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของ อพวช. ต่อไปในอนาคต

12594323436951
12592254374878
12592252772465
12592252181073
12592252404607
12592253925973
12592254638915
12594323342703
12594323263161
12592254886173

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร