th th
en

12722388727075

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธ์ศาสตร์และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายสันติพงษ์ นิลรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ร่วมเป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา โดยงานฯดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2563 นี้ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง

 

12722558950076
12722389538624
12722389054504
12722389203595
12722389376911

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร