th th
en

12746771426041

26 กันยายน 2563/ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และนางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมหารือและให้คำแนะนำในการพัฒนาสวนป่าของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

127467458286841600x1067
127467657826801600x1067
127467578409491600x1067
127467754087041600x1067
14597811600x1067
127467849795761600x1067
127467737892791600x1067
127467831971101600x1067
127467878031311600x1067
127467870248721600x1067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร