th th
en

 2

 

1 ตุลาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิบดีวิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีเปิดงาน ฯ ดังกล่าว เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 4 ตุลาคม 2563 นี้

 

 7

1
5
9
8
11

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร