th th
en

1604048292114

30 ตุลาคม 2563/ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

1604048286991
1604048294598
1604048295893
1604048301469
1604048304359
1604048293391
1604048288183
1604048289429

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร