th th
en

299A7853

 

 

           20 พฤศจิกายน 25653 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ นายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education, Taiwan ณ ห้อง Jupiter 9 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อจัดทำโครงการ EDX Innovation Studio ในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มศึกษาผ่านผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ EDX ต่อไป

 

299A7845

299A7858

299A7782
299A7803
299A7865
299A7870
299A7874
299A7904
299A7958
299A7922
299A7742

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร