th th
en

S 88334381

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดย นายสุวรงค์ วงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ นางสาวนพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้เดินทางไปร่วมหารือและทบทวนแนวทางความร่วมมือ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและกิจกรรมที่จะมีความร่วมมือในอนาคต ร่วมกับ ผศ.ดร.หม่อมหลวง พินิจพันธุ์ บริพัตร กรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ซึ่งการประชุมหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทีมนักวิจัยได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

 

S 88334379

S88334384
S88334385
S88334382
S88334383

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร