th th
en

250164 030 1600x1067

25 มกราคม 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อพวช. ครบรอบ 26 ปี ในวันที่ 30 มกราคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถวายสักการะพระบรมรูปและพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) บริเวณอาคารสำนักงาน อพวช. และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2563 ได้แก่ นายศศิ ภิญโญยิ่ง ตำแหน่งช่าง 5 สำนักบริหาร และนางสาวพันธ์ทิวา เผือกลาดพร้าว ตำแหน่งพนักงานบริหาร สำนักบริหาร ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2501640011600x1067
2501641051600x1067
2501640881600x1067
2501642511600x1067
2501641711600x1067
2501641391600x1067
2501641301600x1067
2501641071600x1067
2501640921600x1067
2501640831600x1067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร